BUSINESS TROPHY 

ALGEMENE VOORWAARDEN GIVE AWAY

🏆 WIN EEN BUSINESS TROPHY T.W.V. € 4124! 🏆(excl btw)

 

6 Belgische en Nederlandse ondernemende ladies die hun power bundelen en de BUSINESS TROPHY ontworpen die jij kan winnen!

 

Wat win je?

✨Business branding t.w.v. € 550

🥇Business optimization t.w.v. € 600

🎉Business events t.w.v. € 675

✏️Business interieur t.w.v. € 800-1400

📸Business collectie t.w.v. € 500

📱Business social t.w.v. € 399

 

More info over de inhoud van de BUSINESS TROPHY? Check link in bio!

 

Deelnemen?

1. Volg ons op @cgraphy.be, @moolelo.be, @social.nomads, @threeofakind.design, @vedetteclaudette & @yukographer

2. Deel dit bericht bericht in jouw stories & tag ons (anders kunnen we dit niet zien!).

3. Comment met: Give me this business trophy!

 

Deelname enkel geldig wanneer je alle 3 de stappen uitvoert! 

 

👉🏻 Deelnemen kan vanaf maandag 5 oktober - 12.00 uur  t.e.m. vrijdag 9 oktober - 17.00 uur. De winnaar wordt bekend gemaakt op vrijdag 9 oktober - 20.00 uur.

 

Succes! 

 

Aude, Céline, Dominique, Lynn, Margot & Yuko 

 

____

 

Inhoud wedstrijdprijzen en Algemene Voorwaarden per deelnemende ondernemer

Yukographer - Business collectie shoot t.w.v. € 500 excl btw

- Call van 30 min

- 2 à 3 uur shoot

- Vibe video

- Personal preset

 

Excl. Reiskosten

Aflevering: 3 weken

Geldigheid: 1 jaar 

 

Vedette Claudette - Business events t.w.v. € 675 excl btw
- 3 Coachingsessies over hoe je met events (online/offline) leads genereert
- Gepersonaliseerde en hands-on event planningstools

 

3 x 1-1 online coachingsessies over business event planning & lead generation van max. 45 min. uur elk. Event tools omvatten een budgettool en draaiboek. In te plannen op een overeen te komen datum die voor beide partijen past tussen 01/11/2020 en 01/03/2021.

 

Geldigheid: 1 jaar 

 

Mo'olelo - Business optimalization t.w.v. € 600 excl btw

- Marketinganalyse van website met optimalisatievoorstellen
-Voorstellen voor contentoptimalisatie van website (copywriting & SEO)

 

- 2 x one on one online coachingsessie van max. 45 minuten. Eerste bespreking: de issues en vragen van klant bij aanvang van het project. Tweede bespreking: na aflevering rapporten voor opvolging en eventuele vragen. 

Inhoud van contentoptimalisatie wordt bepaald tijdens de eerste online coachingsessie.

 

Geldigheid: 1 jaar 

 

THREE OF A KIND -  Business interieur t.w.v. € 800-1400 excl btw
- Interieur ontwerp business interieur
- Grondplan uittekenen
  Ontwerp, indeling volledige zaak
- Consistent met huisstijl
- Voorstel kleuren en materialen
- Opmaak moodboard

 

Commercieel interieurontwerp tot maximum 60 m2 , exclusief eventuele opmetingen (reiskosten en gepresteerde uren). 

Inhoud: 1 Zoomcall uitleg visie en passie klant/winnaar. Nadien wordt er een vragenlijst verstuurd, die uitgebreid dient ingevuld te worden door de klant. Het ontwerp gaat van start na het ontvangen van de ingevulde vragenlijst en wanneer klant het bestaande grondplan aanlevert (een opmeting kan steeds ook worden ingepland, maar zal gefactureerd worden). Er wordt een pdf bundel afgeleverd met moodboard customer avatar, look & feel mindmap, kleur en materiaal voorstel, grondplan en grondplan met afmetingen. Het interieurontwerp is inclusief 2 eventuele aanpassingen aan plannen. Andere plannen (aanzichten, elektrische plannen, 3d’s, moodboards kan later een offerte voor opgemaakt worden. In te plannen minstens 2 maanden op voorhand voor het ontwerp moet aangeleverd worden, binnen de tijdspanne van een jaar (einddatum: 9/10/21).  

 

Geldigheid: 1 jaar 

 

Social nomads - Business social t.w.v. € 399 excl btw
- Markt -en concurrentie onderzoek
- Strategie sessie van 2 uur
- Social Media strategie template
- Opname van de sessie

 

Geldigheid: 1 jaar 

 

CGraphy - Business brand t.w.v. € 550 excl btw
- Logo design: uniek logo dat bij jou en jouw bedrijf past
- Brand book: Alle informatie over kleur - en lettergebruik voor jouw brand

 

Geldigheid: 1 jaar 


 

Wedstrijdreglement Instagram

1. INLEIDING

1.1 Algemeen reglement geldig voor wedstrijden gecommuniceerd op de Instagram kanalen: https://www.instagram.com/cgraphy.be/, https://www.instagram.com/moolelo.be/, https://www.instagram.com/social.nomads/, https://www.instagram.com/vedetteclaudette/, https://www.instagram.com/threeofakind.design/, https://www.instagram.com/yukographer/ 

1.2 Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Céline Geys, Eersels 57, 3980 Tessenderlo; Moolelo, Turnhoutsebaan 455, 2110 Wijnegem; Lynn Quanjel

Kunostraat 30, 6367 CT, Voerendaal, Nederland; Studio ClauClau comm V, Indiestraat 35/007, 2000 Antwerpen; THREE OF A KIND BV, Aarschotsesteenweg 75, 3110 Rotselaar; Noémie Yuko Nijssen, Kastanjedreef 7, 2950 Kapellen

hierna genoemd Cgraphy, Moolelo, Social Nomads, Vedette Claudette, THREE OF A KIND, Yukographer. Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers die georganiseerd wordt via haar Instagram kanalen https://www.instagram.com/cgraphy.be/, https://www.instagram.com/moolelo.be/, https://www.instagram.com/social.nomads/, https://www.instagram.com/vedetteclaudette/, https://www.instagram.com/threeofakind.design/

en https://www.instagram.com/yukographer/ 

1.3 Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van dat bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende voorwaarden of regels in het algemene wedstrijdreglement. Indien de regels niet andersluidend zijn, worden beide reglementen samen gelezen.

2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

2.1 In principe kan elke persoon ouder dan 18 jaar en officieel gevestigd in België of Nederland, deelnemen aan deze online wedstrijd van Cgraphy, Moolelo, Social Nomads, Vedette Claudette, THREE OF A KIND, Yukographer 

2.2 Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een online wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaan Cgraphy, Moolelo, Social Nomads, Vedette Claudette, THREE OF A KIND, Yukographer ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, of kan zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

2.3 Een deelname is pas geldig wanneer er voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld in de respectievelijke Instagram post.

2.4 Onvolledige of niet correct geregistreerde deelnames worden als ongeldig beschouwd. Een deelnemer die het wedstrijdreglement niet naleeft, wordt gediskwalificeerd.

3. WEDSTRIJDVERLOOP

3.1 De actie die moet ondernomen worden om deel te nemen aan de wedstrijd wordt steeds duidelijk vermeld in de respectievelijke Instagram posts terug te vinden via: https://www.instagram.com/cgraphy.be/, https://www.instagram.com/moolelo.be/, https://www.instagram.com/social.nomads/, https://www.instagram.com/vedetteclaudette/, https://www.instagram.com/threeofakind.design/

en https://www.instagram.com/yukographer/ 

3.2 Het bepalen van de winnaars gebeurt uiterlijk 5 werkdagen na het publiceren van de wedstrijd op Instagram. De winnaar wordt bepaald door een loting van alle deelnemers die alle stappen hebben doorlopen.

3.3 De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd via direct message binnen het Instagram-platform. In hetzelfde bericht zal de winnaar gevraagd worden om de adresgegevens en het mailadres door te sturen. Indien de winnaar deze gegevens niet doorstuurt binnen de 7 werkdagen wordt een andere winnaar aangeduid.

3.4 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of tegoedbonnen in eender welke vorm.

4. PRIJZEN

4.1 De winnaar zal een mail ontvangen met alle correspondentieadressen van de wedstrijdorganisatoren in en een opsomming van de gewonnen elementen. De winnaar dient ieder afzonderlijk te contacteren via de respectievelijke e-mailadressen.

4.2 Niet afgehaalde prijzen op datum van afspraak, 9 oktober 2021, komen te vervallen in hoofde van de winnaar en komen automatisch toe aan de wedstrijdorganisatie.

4.3 Indien een nieuwe winnaar wordt aangeduid omwille van bovenstaande regels, gelden voor deze winnaar dezelfde regels. Indien winnaars geen geldige contactgegevens opgeven, staat het de wedstrijdorganisatie vrij een nieuwe winnaar aan te duiden.

4.4 De wedstrijdorganisatie kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.

4.5 De prijzen zijn onder geen beding in speciën uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs en geven geen recht op een waardebon of korting. De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de volledige inhoud van huidig reglement en de wijze van kennisgeving. Uitslagen en beslissingen van de organisatoren kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.

5.2 Klachten omtrent de wijze waarop deze wedstrijd plaatsvindt, kunnen schriftelijk bezorgd worden aan THREE OF A KIND BV, Aarschotsesteenweg 75, 3110 Rotselaar met duidelijke vermelding van de titel van de desbetreffende wedstrijd.

5.3 De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen.

5.4 De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of annulatie van deze wedstrijd tengevolge van overmacht, fraude, onwettigheid van de actie of diefstal.

5.5 Cgraphy, Moolelo, Social Nomads, Vedette Claudette, THREE OF A KIND en Yukographer zijn niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.6 Indien de wedstrijdorganisatie genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Cgraphy, Moolelo, Social Nomads, Vedette Claudette, THREE OF A KIND, Yukographer hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6. PERSOONLIJKE GEGEVENS

De persoonlijke gegevens van de deelnemers kunnen in de bestanden van Cgraphy, Moolelo, Social Nomads, Vedette Claudette, THREE OF A KIND en Yukographer opgeslagen worden en gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Elke deelnemer heeft het recht deze gegevens op te vragen voor inzage ter controle, of om deze te laten verwijderen uit de bestanden van de wedstrijdorganisator. De persoonlijke gegevens zijn verplicht mee te delen voor de logistieke afhandeling van de wedstrijd. Ander gebruik van deze persoonlijke gegevens wordt beschreven in de privacy policy.